Advies over het voorontwerp van decreet betreffende onderwijsinspectie 2.0.

Het voorontwerp van decreet bevat verschillende luiken: een juridische basis voor het referentiekader voor onderwijskwaliteit, een nieuw doorlichtingsscenario, een gewijzigde procedure voor de voorlopige erkenning van nieuwe instellingen en/of vestigingsplaatsen en/of structuuronderdelen, de samenwerking met de inspectie voor levensbeschouwelijke vakken en de rechtspositieregeling van de leden van de onderwijsinspectie.

website door wieni met Drupal