Advies over het diversiteitsbeleid in het Vlaamse hoger onderwijs van vandaag

De Vlor is van mening dat de samenstelling van de studentenpopulatie in het Vlaamse hoger onderwijs idealiter een weerspiegeling moet zijn van de maatschappij. Het is een maatschappelijke noodzaak om constructief te kunnen omgaan met de superdiversiteit van de moderne samenleving. Bovendien is het noodzakelijk dat het hoger onderwijs, met het oog op de realisatie van de kennismaatschappij, meer hogeropgeleiden aflevert. De Vlor vindt daarom de instroom en doorstroom van kansengroepen in het hoger onderwijs een bijzonder belangrijk thema.

De raad bereidt een advies voor over de noodzaak voor blijvende aandacht voor diversiteit in het Vlaamse hoger onderwijs. Hij zal daarin ook schetsen hoe een succesvol diversiteitsbeleid er vandaag kan uitzien. Het advies is bedoeld als een reflectietekst voor overheid en instellingen hoger onderwijs. De Vlor wil hen op deze manier stimuleren om het diversiteitsbeleid opnieuw te dynamiseren.

website door wieni met Drupal