Advies over de overdracht van de lerarenopleiding

Vlak voor het zomerreces keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van decreet betreffende de uitbouw van de graduaatsopleidingen en de overdrachtsmaatregelen voor de lerarenopleiding principieel goed. Omdat de twee dossiers over de uitbouw van de graduaatsopleidingen en de overdrachtsmaatregelen voor de lerarenopleidingen naar het aanvoelen van de Vlor inhoudelijk verschillend zijn, behandelt de raad de twee onderwerpen in twee eigenstandige adviezen. Op 28 september 2017 bracht hij zijn advies uit over de uitbouw van graduaatsopleidingen

In dit advies bundelt de Vlor zijn opmerkingen over het deel overdrachtsmaatregelen lerarenopleiding. De raad adviseert daarbij ook een aantal amendementen i.v.m. het dossier versterking lerarenopleidingen die principieel werden goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 22 september 2017.

website door wieni met Drupal