Advies over de modernisering secundair onderwijs: decreetswijziging structuur en organisatie

Advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van de Codex SO wat betreft de modernisering van de structuur en organisatie van het secundair onderwijs

website door wieni met Drupal